Informationssäkerhet

Vi använder information varje dag i vårt vardagliga liv. Den hjälper oss att kommunicera och vi behöver den för att kunna göra det mesta.

Säkerhet kring information är extra viktigt då den kan lagra, förädla och styra processer. Eftersom information kan vara värdefullt är det extra viktigt att hålla den säker. Ett smart tips att hålla sin information säker är att endast behöriga personer får ta del av den. Om information råkar brista i hanteringen kan det leda till ett försämrat förtroende för tjänster. Exempel på värdefull information är kontonummer och annan viktig information kring din identitet.

För dig som arbetar med informationssäkerhet

Att arbeta med informationssäkerhet betyder att införa och förvalta olika policys, riktlinjer och tekniskt skydd. Det tekniska skyddet handlar ofta om brandväggar och kryptering. Men informationssäkerhet kan också vara till exempel skal- och brandskydd. När du är småföretagare kan det vara viktigt att tänka kring informationssäkerhet.

Nätverk

När du arbetar med informationssäkerhet som företagare är nätverkande a och o. Det är viktigt att hitta någon som kan erbjuda utveckling, reflektion och kompetensutbyte. Oavsett vilken bransch eller organisation du tar hand om kan det kännas tryggt att ha ett bollplank där du genom kurser och föreläsningar kan växa i din position. Ta en titt online för att lära dig mer!

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.