Det är en fråga om kvalité

quality_172547510

Hur vet du att produkten du köper håller den kvalitén som du förväntar dig? När vi som kunder handlar produkter från företag så har vi så klart förväntningar på produkten, har vi handlat online så förväntar vi oss att produkten ska se ut så som den gjorde på bilden, vi förväntar oss att den ska ha de funktioner som det stod i produktbeskrivningen och vi förväntar oss även att produkten ska vara av god kvalité! Men hur kan vi lita på att företagens produkter har den kvalitén som de hävdar? Och framför allt, vad är egentligen bra kvalité?

Vad är kvalité?

iDeal of Sweden är ett företag som marknadsför sina produkter med hög kvalité och just kvalité är ett av företagets ledord och på sin sajt berättar de om hur de arbetar med kvalité och vad det innebär för dem och det är viktigt för att du som konsument ska veta vad du kan förvänta dig. Just det är väldigt väsentligt, vad innebär egentligen god kvalité? Är det enbart hållbarhet på produkten? Eller betyder det att alla led i produktens tillverkande håller god kvalitet, så väl råvaror som arbetsförhållanden? Begreppet kvalitetssäkring innebär att det har genomförts ett systematiskt kvalitetsarbete som säkrar produktens kvalité men det beskriver inte vad ordet kvalité egentligen innebär.

Kvalitetssäkring

I princip alla företag som utvecklar och säljer produkter gör en kvalitetssäkring av sina produkter innan de går ut till försäljning. När en kvalitetssäkring genomförs så kontrolleras produkten och man ser till så att den uppfyller både konsumenten men också myndigheters förväntningar på produkten. En produkt som själs ska hålla den kvalitén som går att förvänta sig men den ska också vara säker ur flera olika perspektiv. Det finns många företag som sköter andras företags kvalitetssäkring, som är specialister på just detta men en del företag väljer att själva sköta sin kvalitetssäkring.

Bookmark the permalink.